Stowarzyszenie Dyrektorów
i Nauczycieli
Centrów Edukacji Zawodowej

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Edukacji Zawodowej, powstałe w marcu 1999 roku, z inicjatywy członków założycieli - dyrektorów centrów kształcenia praktycznego, znacząco wspomaga proces reformowania systemu edukacji zawodowej.

Statut Stowarzyszenia informuje, między innymi, o obszarze i celach działania, prawach i obowiązkach członków oraz o zarządzaniu organizacją. Na odnotowanie zasługują następujące stwierdzenia: Siedzibą organów centralnych Stowarzyszenia jest miasto Łódź, a terenem jego działalności obszar kraju. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Pokaż więcej...

Formy działalności

Stowarzyszenie zorganizowało bądź współorganizowało następujące formy doskonalenia ukierunkowane na reformowanie systemu edukacji:

seminaria:
"Udział Stowarzyszenia w pracach organizacyjnych nad zmianami w szkolnych systemach edukacji zawodowej" (część I) - 14.09.1999 r., zorganizowane w siedzibie i przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Pokaż więcej...

Nasze osiągnięcia

Osiągnięcia

Stowarzyszenie współpracuje z:
Stowarzyszeniem Niemieckiej Gospodarki dla Wspierania i Certyfikacji Systemów Zabezpieczeń Jakości w Kształceniu Zawodowym - CERTQUA,

Pokaż więcej...

Publikacje

Stowarzyszenie opracowało i opublikowało następujące publikacje:

Publikacje zwarte:
- "Centra Kształcenia Praktycznego w reformowanym systemie edukacji zawodowej (Część I - 1999, Część I uzupełniona - 2000, Część I uzupełniona i poprawiona - 2001)",
- "Modelowanie centrów kształcenia praktycznego" (1999),
- "Centra kształcenia praktycznego w zmieniającym się systemie edukacji zawodowej" (2000);
- "Budowa programów kształcenia modułowego i organizacja procesu kształcenia
w modułach" (2001);

Pokaż więcej...

Kontakt

Adres:
Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Edukacji Zawodowej
ul.Kopcińskiego 29 90-142 Łódź

Tel: (042) 678-33-78

Fax: (042) 678-07-98

Mail: d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Edukacji Zawodowej na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia podjął decyzję o likwidacji Stowarzyszenia z dniem 29 czerwca 2023 roku.