Stowarzyszenie opracowało i opublikowało następujące publikacje:

Publikacje zwarte:

- "Centra Kształcenia Praktycznego w reformowanym systemie edukacji zawodowej (Część I - 1999, Część I uzupełniona - 2000, Część I uzupełniona i poprawiona - 2001)",
- "Modelowanie centrów kształcenia praktycznego" (1999),
- "Centra kształcenia praktycznego w zmieniającym się systemie edukacji zawodowej" (2000);
- "Budowa programów kształcenia modułowego i organizacja procesu kształcenia
w modułach" (2001);

Biuletyny:

- "Informator SDiNCKP" - wydawnictwo ukazujące się cyklicznie (23 numerów),
- "Kronika SDiNCKP" - wydawnictwo ukazujące się cyklicznie (4 numery);

Przekazano informacje - opracowania do redakcji:

- czasopisma "Szkoła Zawodowa" - materiał autorstwa E. Gonciarz, J. Moos: "Konferencja dyrektorów liceów technicznych województwa śląskiego
i przedstawicieli Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego" , który ukazał się w: "Szkoła Zawodowa" nr 3/2000;
- czasopisma "Zawodowca" - materiał autorstwa J. Moosa na temat działalności Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego (jeszcze nie opublikowany);
- Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego - materiał autorstwa J. Moosa: "Istota modelu centrum kształcenia praktycznego", który ukazał się w: Ogólnopolskie Forum Edukacji Zawodowej "Edukacja dla rynku pracy". Materiał konferencyjny. ZCE, Szczecin, 1999

Wykaz publikacji SDiNCKP:


- E. Gonciarz: "Doskonalenie umiejętności dyrektorów i nauczycieli centrów kształcenia praktycznego z zakresu zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych". W: Informator nr 17. SDiNCKP, Łódź, 2001
- E. Gonciarz: "Projekt edukacyjny NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE W DRODZE DO ZJEDNOCZONEJ EUROPY". W: Informator nr 18. SDiNCKP, Łódź, 2001
- E. Gonciarz: "Doskonalenie umiejętności dyrektorów i nauczycieli w zakresie kształcenia prozawodowego
i zawodowego". W: Informator nr 19. SDiNCKP, Łódź, 2001
- E. Gonciarz: "Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centra Kształcenia Praktycznego". W: Informator nr 23. SDiNCKP, Łódź, 2002
- E. Gonciarz, J. Moos (red.): "Centra Kształcenia Praktycznego w reformowanym systemie edukacji zawodowej , Część I uzupełniona i poprawiona". SDiNCKP, Łódź, 2001
- E. Gonciarz, J. Moos (red.): Moje doświadczenia z edukacją europejską. SDNiCKP, Łódź, 2001
- E. Gonciarz, J. Moos: "Informacja na temat działalności Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego (maj 1999 - kwiecień 2001). W: Informator nr 6. SDiNCKP, Łódź, 2001
- E. Gonciarz, J. Moos: "Konferencja dyrektorów Liceów Technicznych województwa śląskiego i przedstawicieli Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego". W: Informator nr 4. SDiNCKP, Łódź, 1999
- E. Gonciarz, J. Moos:"Kronika SDiNCKP". W: Informator nr 3. SDiNCKP, Łódź, 1999;
- E. Gonciarz, J. Moos:"Kronika SDiNCKP". W: Informator nr 5. SDiNCKP, Łódź, 2001;
- A. Koludo: "Kształtowanie umiejętności poprzez multimedia". W: Informator nr 8. SDiNCKP, Łódź, 2001
- J. Moos (red.): "Centra Kształcenia Praktycznego w reformowanym systemie edukacji zawodowej (Część I)". SDiNCKP, Łódź, 1999;
- J. Moos (red.): "Centra Kształcenia Praktycznego w reformowanym systemie edukacji zawodowej. (Część I uzupełniona)". SDiNCKP, Łódź, 2000;
- J. Moos: "Modelowanie centrów kształcenia praktycznego". SDiNCKP, 1999
- J. Moos: "Centra kształcenia praktycznego w zmieniającym się systemie edukacji zawodowej". SDiNCKP, Łódź, 2000
- J. Moos (red.): "Budowa programów kształcenia modułowego i organizacja procesu kształcenia w modułach". SDiNCKP, Łódź, 2001
- J. Moos: "Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego". W: Informator nr 1. SDiNCKP, Łódź, 1999
- J. Moos: "Modelowanie centrów kształcenia praktycznego".
W: Informator nr 2. SDiNCKP, Łódź, 1999
- J. Moos: "Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego". W: Informator nr 7. SDiNCKP, Łódź, 2001
- J. Moos: "Wybrane komunikaty na temat organizacji kształcenia w liceum technicznym i szkole policealnej". W: Informator nr 10. SDiNCKP, Łódź, 2001
- J. Moos: "Modelowanie działalności centrów kształcenia praktycznego".
W: Informator nr 12. SDiNCKP, Łódź, 2001
- J. Moos: "Rekomendacja seminarium MODEL KSZTAŁCENIA W LICEUM PROFILOWANYM". W: Informator nr 20. SDiNCKP, Łódź, 2002
- J. Moos: "Organizacja kształcenia modułowego w centrach kształcenia praktycznego". W: Informator nr 21. SDiNCKP, Łódź, 2002
- J. Moos (spisał): "Kronika centrów kształcenia praktycznego ROK 2002" (Część
I i II). W: Informator nr 22. SDiNCKP, Łódź, 2002
- A. Oleska: "Przewodnik dla konstruktora testu osiągnięć szkolnych ucznia".
W: Informator nr 13. SDiNCKP, Łódź, 2001
- A. Oleska: "Ewaluacja szkolnego systemu dydaktycznego". W: Informator nr 14. SDiNCKP, Łódź, 2001
- A. Oleska: "Metoda tekstu przewodniego w kształceniu zawodowym".
W: Informator nr 15. SDiNCKP, Łódź, 2001
- A. Oleska, U. Kaczorkiewicz: "Metoda projektów. Propozycje dla szkół zawodowych wdrażających nowe modele kształcenia". W: Informator nr 16. SDiNCKP, Łódź, 2001
- M. Suliga: "Potwierdzanie pisemne umiejętności uczniów". W: Informator nr 9. SDiNCKP, Łódź, 2001
- M. Suliga, J. Moos (red.): "Szkoła policealna na podbudowie programowej liceum technicznego". W: Informator nr 11. SDiNCKP, Łódź, 2001